NSND Bạch Tuyết, NSND Lệ Thuỷ, NSUT Minh Vương … cùng các anh em nghệ sĩ cải lương tề tựu về gia đình NS Thanh Sang nhân ngày giỗ đầu (10/04/2018)

NSND Bạch Tuyết Và Đồng Nghiệp Viếng Giỗ Đầu Của NS Thanh Sang

Nhận xét bài: NSND Bạch Tuyết Và Đồng Nghiệp Viếng Giỗ Đầu Của NS Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *