NSND Bạch Tuyết, NSND Lệ Thuỷ, NSUT Minh Vương … cùng các anh em nghệ sĩ cải lương tề tựu về gia đình NS Thanh Sang nhân ngày giỗ đầu (10/04/2018)

NSND Bạch Tuyết Và Đồng Nghiệp Viếng Giỗ Đầu Của NS Thanh Sang

Nhận xét bài: NSND Bạch Tuyết Và Đồng Nghiệp Viếng Giỗ Đầu Của NS Thanh Sang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.