Lời bài hát: Lan Huệ sầu ai – Minh Vương, Mỹ Châu Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ

Lan Huệ sầu ai – Minh Vương, Mỹ Châu Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ -

Lan Huệ sầu ai – Minh Vương, Mỹ Châu Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ