Lời bài hát: Một kiếp phong trần – Thanh Sang, Thanh Ngân, Bạch tuyết

Một kiếp phong trần – Thanh Sang, Thanh Ngân, Bạch tuyết -

Một kiếp phong trần – Thanh Sang, Thanh Ngân, Bạch tuyết