Lời bài hát: Cải lương tuồng cổ xưa Tìm lại cuộc đời – Thanh Tuấn, Giang Châu

Cải lương tuồng cổ xưa Tìm lại cuộc đời – Thanh Tuấn, Giang Châu -

Cải lương TÌM LẠI CUỘC ĐỜI 1981. Soạn giả: Điêu Huyền. Với sự tham gia: Thanh Tuấn … Đại úy Huy Bình Giang Châu … Trần Hùng Liên Chi … Oanh Diệp Lang .. Trung sĩ Tám Văn Chung … Đại tá Quang Tự Rọm … Đại úy Giảo Hà Mỹ Xuân … Lan Ngọc Bích … Hương

Cải lương tuồng cổ xưa Tìm lại cuộc đời – Thanh Tuấn, Giang Châu