Lời bài hát: Độc thủ đại hiệp – Vũ Linh, Linh Huệ, Linh Vương, Kiều Hoa, Tuấn Anh, Vũ Minh Vương

Độc thủ đại hiệp – Vũ Linh, Linh Huệ, Linh Vương, Kiều Hoa, Tuấn Anh, Vũ Minh Vương -

Độc thủ đại hiệp – Vũ Linh, Linh Huệ, Linh Vương, Kiều Hoa, Tuấn Anh, Vũ Minh Vương