Cải lương xã hội hay – trước 1975. Tuyển tập những vở cải lương xã hội hay nhất.