https://www.youtube.com/watch?v=FPPfcsy1WIU

Thanh Ngân, Ngọc Huyền và đông đảo ns trong nước mắt đưa ns Bạch Lan ra đi ngày 29-5

Nhận xét bài: Thanh Ngân, Ngọc Huyền và đông đảo ns trong nước mắt đưa ns Bạch Lan ra đi ngày 29-5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *