Vở cải lương Ngôi nhà không có đàn ông – Chương trình Ngân mãi chuông vàng NSND Bạch Tuyết làm đạo diễn

Nhận xét bài: Vở cải lương Ngôi nhà không có đàn ông – Chương trình Ngân mãi chuông vàng NSND Bạch Tuyết làm đạo diễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.