Lời bài hát: Nhạc sống miền núi cao vang cả núi rừng Tây Bắc

Nhạc sống miền núi cao vang cả núi rừng Tây Bắc -

Nhạc sống miền núi cao vang cả núi rừng Tây Bắc