Lời bài hát: Những bài tân cổ cải lương về mẹ cảm động nhất

Những bài tân cổ cải lương về mẹ cảm động nhất -

1. Ơn nghĩa sinh thành
2. Tìm mẹ nơi đâu
3. Mừng tuổi mẹ
4. Ý nghĩa Vu Lan
5. Nước mắt mẹ hiền
6. Lòng mẹ
7. Mẹ là quê hương 
8. Nhớ mẹ
9. Tình mẹ con
10. Đến hẹn quê hương
11. Hành trình trên đất phù sa
12. Về quê ngoại
13. Bóng từ ân

Những bài tân cổ cải lương về mẹ cảm động nhất