Lời bài hát: Những bài tân cổ cải lương về mẹ cảm động nhất

Những bài tân cổ cải lương về mẹ cảm động nhất -

 1. Ơn nghĩa sinh thành
 2. Tìm mẹ nơi đâu
 3. Mừng tuổi mẹ
 4. Ý nghĩa Vu Lan
 5. Nước mắt mẹ hiền
 6. Lòng mẹ
 7. Mẹ là quê hương 
 8. Nhớ mẹ
 9. Tình mẹ con
 10. Đến hẹn quê hương
 11. Hành trình trên đất phù sa
 12. Về quê ngoại
 13. Bóng từ ân
Những bài tân cổ cải lương về mẹ cảm động nhất