Lời bài hát: Xứ Nghệ Ân Tình – Cẩm Thơ giọng ca dân ca xứ nghệ ngọt lịm

Xứ Nghệ Ân Tình – Cẩm Thơ giọng ca dân ca xứ nghệ ngọt lịm -

Xứ Nghệ Ân Tình – Cẩm Thơ giọng ca dân ca xứ nghệ ngọt lịm