Lời bài hát: Cải Lương Tuồng Cổ Đưa Em Về Quê Mẹ – Châu Thanh – Thoại Mỹ

Cải Lương Tuồng Cổ Đưa Em Về Quê Mẹ – Châu Thanh – Thoại Mỹ - ,

Cải Lương Tuồng Cổ Đưa Em Về Quê Mẹ – Châu Thanh – Thoại Mỹ