Lời bài hát: Cải lương tuồng Bụi mờ ải nhạn – Ngọc Huyền, Kim Tử Long

Cải lương tuồng Bụi mờ ải nhạn – Ngọc Huyền, Kim Tử Long -

Cải lương tuồng Bụi mờ ải nhạn – Ngọc Huyền, Kim Tử Long