Lời bài hát: Ca nhạc cải lương: Đêm Gành Hào

Ca nhạc cải lương: Đêm Gành Hào -

Ca nhạc cải lương: Đêm Gành Hào