Lời bài hát: Cây lẻ bạn – Tuyển tập những vở cải lương Hòa điệu đất chín rồng hay nhất trên VTV9

Cây lẻ bạn – Tuyển tập những vở cải lương Hòa điệu đất chín rồng hay nhất trên VTV9 -

Cây lẻ bạn – Tuyển tập những vở cải lương Hòa điệu đất chín rồng hay nhất trên VTV9