Lời bài hát: Cải lương hòa điệu đất chín rồng – Trà hoa nữ NSƯT Thanh Ngân -Võ Minh Đạt -NSƯT Ánh Hồng

Cải lương hòa điệu đất chín rồng – Trà hoa nữ NSƯT Thanh Ngân -Võ Minh Đạt -NSƯT Ánh Hồng - , , ,

CẢI LƯƠNG HÒA ĐIỆU ĐẤT CHÍN RỒNG

Soạn giả: NSƯT Hữu Lộc

Với sự góp mặt của các nghệ sĩ:

NSƯT Thanh Ngân – Trang

Võ Minh Đạt – Đạt

Vũ Thành – Ông Thành

Thu Mỹ – Huệ

Thanh Tuyền – Phương

Hoài Nam – Năm Xung Độ

Lý Thu – Bà Tư

— Bà Thuận Phát

Hoàng Minh Vương – Ông Thuận Phát

Thành Nhân – Chủ hãng xà bông

Cải lương hòa điệu đất chín rồng – Trà hoa nữ NSƯT Thanh Ngân -Võ Minh Đạt -NSƯT Ánh Hồng