Lời bài hát: Hòa Tấu Cải Lương | Hòa Tấu Vọng Cổ Văn Lắm Nam Bộ Hay Nhất

Hòa Tấu Cải Lương | Hòa Tấu Vọng Cổ Văn Lắm Nam Bộ Hay Nhất -

Các ca khúc trong liên khúc Hòa tấu Cải Lương

Dạ cổ hoài lang

Vọng cổ kim lang

Phi vân điệp khúc

Lý chim quyên

Lý son sắc

Lý cái mơn

 

Hòa Tấu Cải Lương | Hòa Tấu Vọng Cổ Văn Lắm Nam Bộ Hay Nhất