Lời bài hát: Album những bài dân ca Xứ Nghệ hay nhất – Xuân qua miền ví giặm

Album những bài dân ca Xứ Nghệ hay nhất – Xuân qua miền ví giặm -

Album những bài dân ca Xứ Nghệ hay nhất – Xuân qua miền ví giặm