Lời bài hát: Album Hoa đào năm trước – Thiên Quang, Quỳnh Trang

Album Hoa đào năm trước – Thiên Quang, Quỳnh Trang - ,

Những bài hát chèo về mùa xuân hay nhất

Mừng màu xuân mời

Mùa xuân nhớ mẹ

Hà Nội mùa xuân

Hát chèo cảm xúc mùa xuân

Hơi thở mùa xuân

Bức tranh xuân

Album Hoa đào năm trước – Thiên Quang, Quỳnh Trang