Lời bài hát: Giận Mà Thương – Nhạc Trữ Tình Quê Hương Hay Nhất | Album Anh Thơ Trọng Tấn

Giận Mà Thương – Nhạc Trữ Tình Quê Hương Hay Nhất | Album Anh Thơ Trọng Tấn - ,

Giận Mà Thương – Nhạc Trữ Tình Quê Hương Hay Nhất | Album Anh Thơ Trọng Tấn