Lời bài hát: Album Quảng Bình Quê Ta Ơi – Những Khúc Trữ Tình Về Quảng Bình Hay Nhất

Album Quảng Bình Quê Ta Ơi – Những Khúc Trữ Tình Về Quảng Bình Hay Nhất -

Album Quảng Bình Quê Ta Ơi – Những Khúc Trữ Tình Về Quảng Bình Hay Nhất