Lời bài hát: Album Quảng Trị Yêu Thương – Những Khúc Trữ Tình Ngọt Ngào Về Quảng Trị

Album Quảng Trị Yêu Thương – Những Khúc Trữ Tình Ngọt Ngào Về Quảng Trị -

Album Quảng Trị Yêu Thương – Những Khúc Trữ Tình Ngọt Ngào Về Quảng Trị