Lời bài hát: ALbum Tân cổ giao duyên cải lương xưa trước 1975 hay nhất phần 1

ALbum Tân cổ giao duyên cải lương xưa trước 1975 hay nhất phần 1 -

Nghe thêm phần 2

ALbum Tân cổ giao duyên cải lương xưa trước 1975 hay nhất phần 1