Lời bài hát: Bích Hồng – Album Mùa Xuân Đầu Tiên | Nhạc Quê Hương, Nhạc Trữ Tình

Bích Hồng – Album Mùa Xuân Đầu Tiên | Nhạc Quê Hương, Nhạc Trữ Tình -

Bích Hồng – Album Mùa Xuân Đầu Tiên | Nhạc Quê Hương, Nhạc Trữ Tình