Lời bài hát: Ca trù vẻ đẹp xưa – Những bài ca trù nổi tiếng với thời gian

Ca trù vẻ đẹp xưa – Những bài ca trù nổi tiếng với thời gian - , , , , , , , ,

Ca trù vẻ đẹp xưa – Những bài ca trù nổi tiếng với thời gian