Lời bài hát: Chuyện tình cô lái đò Bến Hạ – Thúy Hằng – tuyển tập nhạc trữ tình trước 1975

Chuyện tình cô lái đò Bến Hạ – Thúy Hằng – tuyển tập nhạc trữ tình trước 1975 -

Chuyện tình cô lái đò Bến Hạ – Thúy Hằng – tuyển tập nhạc trữ tình trước 1975