Lời bài hát: Liên Khúc dân ca : Sao Chưa Thấy Hồi Âm Hương Lan, Hoài Nam, Mỹ Huyền

Liên Khúc dân ca : Sao Chưa Thấy Hồi Âm Hương Lan, Hoài Nam, Mỹ Huyền - , ,

Liên Khúc dân ca : Sao Chưa Thấy Hồi Âm Hương Lan, Hoài Nam, Mỹ Huyền