Lời bài hát: Đính ước – Liên khúc trữ tình Bolero hay nhất của Dương Đình Trí – NSUT Thanh Ngân

Đính ước – Liên khúc trữ tình Bolero hay nhất của Dương Đình Trí – NSUT Thanh Ngân - ,

https://www.youtube.com/watch?v=mNdpo-H6sCU

https://www.youtube.com/watch?v=oiysDflg6tY

https://www.youtube.com/watch?v=R2GsHn60OLc

Đính ước – Liên khúc trữ tình Bolero hay nhất của Dương Đình Trí – NSUT Thanh Ngân