Lời bài hát: Lương Nguyệt Anh – Album Bờ Sông Vẫn Gió | Nhạc Trữ Tình, Nhạc Quê Hương

Lương Nguyệt Anh – Album Bờ Sông Vẫn Gió | Nhạc Trữ Tình, Nhạc Quê Hương -

Lương Nguyệt Anh – Album Bờ Sông Vẫn Gió | Nhạc Trữ Tình, Nhạc Quê Hương