Lời bài hát: Minh Lý – Album Quê Hương và Nỗi Nhớ | Nhạc Trữ Tình

Minh Lý – Album Quê Hương và Nỗi Nhớ | Nhạc Trữ Tình -

Minh Lý – Album Quê Hương và Nỗi Nhớ | Nhạc Trữ Tình