Lời bài hát: Vịnh khúc hoài lang -NSUT Lê Tứ – Tâm Tâm – Hà Như

Vịnh khúc hoài lang -NSUT Lê Tứ – Tâm Tâm – Hà Như - , ,

Vịnh khúc hoài lang -NSUT Lê Tứ – Tâm Tâm – Hà Như