Lời bài hát: Tuyển tập video cải lương – Tài tử tranh tài tập 1- Đêm chào xuân

Tuyển tập video cải lương – Tài tử tranh tài tập 1- Đêm chào xuân -

Xem toàn bộ Tài tử tranh tài tại đây:

https://www.youtube.com/watch?v=WReiplQffXU&t=456s

https://www.youtube.com/watch?v=_meGLV04Nhs

https://www.youtube.com/watch?v=nrPNVqEwa0Y
https://www.youtube.com/watch?v=UIm13LwFWy8
https://www.youtube.com/watch?v=Q1dCaZrla_8
https://www.youtube.com/watch?v=sFrM6DSUL0U
https://www.youtube.com/watch?v=hi4ujw0rPGs

Tuyển tập video cải lương – Tài tử tranh tài tập 1- Đêm chào xuân