Lời bài hát: Trích đoạn cải lương Ngao Sò Ốc Hến – Thành Tri, Thanh Phong

Trích đoạn cải lương Ngao Sò Ốc Hến – Thành Tri, Thanh Phong -

Soạn giả: Cố NSND Nguyễn Thành Châu.
Đạo diễn: Ngọc Trinh

Trích đoạn cải lương Ngao Sò Ốc Hến – Thành Tri, Thanh Phong