Lời bài hát: 20 Ca Khúc Hát Chèo Chọn Lọc Mới Nhất 2018 của Đặng Khiêu

20 Ca Khúc Hát Chèo Chọn Lọc Mới Nhất 2018 của Đặng Khiêu -

20 Ca Khúc Hát Chèo Chọn Lọc Mới Nhất 2018 của Đặng Khiêu