Lời bài hát: Hát chèo song ca hay nhất NSUT Thúy Mơ – NSUT Minh Phương

Hát chèo song ca hay nhất NSUT Thúy Mơ – NSUT Minh Phương - ,

Hát chèo song ca hay nhất NSUT Thúy Mơ – NSUT Minh Phương