Lời bài hát: Áo mới Cà Mau – Câu hò điệu lý còn đây- liên khúc nhạc miền Tây nhạc dân ca trữ tình quê hương

Áo mới Cà Mau – Câu hò điệu lý còn đây- liên khúc nhạc miền Tây nhạc dân ca trữ tình quê hương -

Áo mới Cà Mau – Câu hò điệu lý còn đây- liên khúc nhạc miền Tây nhạc dân ca trữ tình quê hương