Lời bài hát: Giao lưu với Nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân – NSUT Thanh Ngân hát Bolero

Giao lưu với Nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân – NSUT Thanh Ngân hát Bolero -

Giao lưu với Nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân – NSUT Thanh Ngân hát Bolero