Lời bài hát: Áo mới Cà Mau – Liên khúc nhạc miền Tây nhạc Sến Trữ tình Quê Hương miền Tây hay nhất 2017

Áo mới Cà Mau – Liên khúc nhạc miền Tây nhạc Sến Trữ tình Quê Hương miền Tây hay nhất 2017 -

Áo mới Cà Mau – Liên khúc nhạc miền Tây nhạc Sến Trữ tình Quê Hương miền Tây hay nhất 2017