Lời bài hát: Bến và Thuyền – Hát Dân Ca Quan Họ Chọn Lọc Mới Nhất 2018

Bến và Thuyền – Hát Dân Ca Quan Họ Chọn Lọc Mới Nhất 2018 -

Bến và Thuyền – Hát Dân Ca Quan Họ Chọn Lọc Mới Nhất 2018