Lời bài hát: Duyên quan họ

Duyên quan họ -

Tuyển tập những bài dạy hát quan họ hay nhất do Đài phát thanh và truyền hình Bắc Ninh thực hiện

Dạy hát quan họ: Ngồi tựa song đào

Duyên quan họ