Lời bài hát: Khai mạc hội thi hát dân ca quan họ Bắc Ninh

Khai mạc hội thi hát dân ca quan họ Bắc Ninh -

Khai mạc hội thi hát dân ca quan họ Bắc Ninh