Lời bài hát: Ca cổ Mẹ dạy con NSUT Út Bạch Lan, Hương Thủy – Vọng cổ hay nhất về mẹ

Ca cổ Mẹ dạy con NSUT Út Bạch Lan, Hương Thủy – Vọng cổ hay nhất về mẹ - ,

Ca cổ Mẹ dạy con NSUT Út Bạch Lan, Hương Thủy – Vọng cổ hay nhất về mẹ