Lời bài hát: Cải lương Cán Cân Nhuốm Máu

Cải lương Cán Cân Nhuốm Máu -

Cải Lương – Cán Cân Nhuốm Máu
Nghệ sĩ: Thoại Mỹ, Tô Châu, Vân Hà, Hữu Quốc, Quỳnh Hương, Hữu Tài, Điền Trung, Bảo Trân, Hoài Nam, Ca sĩ Bích Phương

Cải lương Cán Cân Nhuốm Máu