Lời bài hát: Cải lương Phật giáo Oan trái – Hà Phương, Kim Tử Long

Cải lương Phật giáo Oan trái – Hà Phương, Kim Tử Long -

Cải lương Phật giáo Oan trái – Hà Phương, Kim Tử Long