Lời bài hát: Cải lương phật giáo Chàng Ngáo Đòi Nợ Phật – Vũ Linh, Phượng Hằng

Cải lương phật giáo Chàng Ngáo Đòi Nợ Phật – Vũ Linh, Phượng Hằng -

Cải lương phật giáo Chàng Ngáo Đòi Nợ Phật – Vũ Linh, Phượng Hằng