Lời bài hát: Album nhạc cải lương Phật giáo-Thoát kiếp luân hồi -Tuyển tập cải lương NSUT Thanh Ngân hay nhất

Album nhạc cải lương Phật giáo-Thoát kiếp luân hồi -Tuyển tập cải lương NSUT Thanh Ngân hay nhất -

  1. Đi chùa lễ Phật
  2. Giác ngộ
  3. Lý ngộ
  4. Món quà mừng xuân
  5. Thành tâm sám hối
  6. Thoát kiếp luân hồi
  7. Tổ thương na thương hòa tu
Album nhạc cải lương Phật giáo-Thoát kiếp luân hồi -Tuyển tập cải lương NSUT Thanh Ngân hay nhất