Lời bài hát: Cải lương Tuyển tập điệu lý Nam Bộ lý cái mơn, lý qua cầu

Cải lương Tuyển tập điệu lý Nam Bộ lý cái mơn, lý qua cầu -

1.Lý Cái Mơn
2.Lý Qua Cầu
3.Lý Chiều Chiều
4.Lý Chim Xanh
5.Lý Chim Quyên
6.Lý Mỹ Hưng
7.Lý Cây Bông
8.Lý Con Sáo
9.Lý Đất Giồng
10.Lý Quạ kêu
11.Lý Xự Xế Xang
12.Lý Ăn Giỗ

Cải lương Tuyển tập điệu lý Nam Bộ lý cái mơn, lý qua cầu