Lời bài hát: Cải lương Việt Nắm Ấm Ba Đình – Cải lương về Bác Hồ hay nhất

Cải lương Việt Nắm Ấm Ba Đình – Cải lương về Bác Hồ hay nhất -

Cải lương Việt Nắm Ấm Ba Đình – Cải lương về Bác Hồ hay nhất