Lời bài hát: Dân ca Việt Nam – Liên khúc nhạc dân ca quê hương mới hay nhất 2017

Dân ca Việt Nam – Liên khúc nhạc dân ca quê hương mới hay nhất 2017 -

Trống cơm

Lý qua đèo

Lý ngựa ô

Bà rằng bà rĩ

Se chỉ luồn kim

Lý qua kêu

Lý cây đa

Lý mười thương

Bác kim thang

Lý ô Huế

 

 

Dân ca Việt Nam – Liên khúc nhạc dân ca quê hương mới hay nhất 2017