Lời bài hát: Độc Tấu Đàn Bầu Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Đặc Sắc Nhất

Độc Tấu Đàn Bầu Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Đặc Sắc Nhất -

Nghe thêm những bài độc tấu hay khác tại đây:

Độc Tấu Đàn Bầu Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Đặc Sắc Nhất